EVERY HORSE DESERVES A WELL TRAINED RIDER

Privacy

If you want an English version of this Privacy information, please contact us ! 

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming bij Gepaard met een Lach: Roos Dyson

Gepaard met een Lach verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website van Gepaard met een Lach of omdat je deze aan ons verstrekt via email of persoonlijk contact. Gepaard met een Lach analyseert je gedrag op de website om daarmee deze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Gepaard met een Lach verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

We kunnen niet controleren of een bezoeker van deze website jonger dan 18 jaar is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gepaard met een Lach verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Om je te kunnen contacteren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het bewaren van persoonsgegevens:

Gepaard met een Lach bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen:

Gepaard met een Lach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Gepaard met een Lach sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Gepaard met een Lach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen:

Gepaard met een Lach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gepaard met een Lach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gepaard met een Lach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Contact met Autoriteit Persoonsgegevens