Elk paard verdient een goede zit

HBI-Cursus

Cursus Houding, Balans en Inwerking (HBI)

Hoe je zit, is hoe je inwerkt…
Paardrijden versus ‘paard leiden’: remmen en gas geven met handen en benen of liever de leidende (dans)partner zijn?
Met de cursus HBI verbeter je de basis van de basis!

Deze cursus is voor ruiters die hun eigen lichaamscontrole willen verbeteren door aan hun houding, zit en balans te werken. De cursus bestaat uit 3 intensieve lessen, waarbij gewerkt wordt volgens de (biomechanische) principes van ‘Akasha Rijkunst’.
 Niet alleen ‘wat’, maar ook het ‘waarom’ en vooral ook het ‘hoe’ wordt in de lessen duidelijk. Daarom is deze cursus ook interessant voor (ver)gevorderde ruiters, voor instructeurs, voor juryleden en voor iedere tak van de paardensport!

Om harmonie te bereiken, moet je eerst allebei je eigen balans voor elkaar hebben.

-Roos Dyson-

Dat deze cursus echt voor alle niveaus geschikt is, bewijst top-ruiter Laurens van Lieren.
Hij heeft in 2017 de HBI-cursus gevolgd, en hij was laaiend enthousiast…
Laurens zegt zelf dat hij er anders door is gaan rijden en hij heeft gemerkt dat bij hemzelf én bij zijn paarden alles  nu een stuk makkelijker gaat. Doordat hij zich nu meer bewust is van de inwerking die hij met zijn zit op zijn paarden over kan brengen,  is er veel meer harmonie ontstaan. Laurens neemt nog regelmatig een ‘opfrisles’ ; niet alleen om de HBI lessen op te frissen maar ook om zijn lichaamscontrole steeds verder te blijven verfijnen.  Want op zijn niveau zijn juist de details van het grootste belang…

Op de Facebook pagina van Gepaard met een lach vind je verschillende filmpjes met voorbeelden van het effect van de HBI lessen, en hier een filmpje over het resultaat na de cursus HBI. 

Small changes make big differences !

– Roos Dyson –

Inhoud HBI-Cursus

Per e-mail
De deelnemer ontvangt per e-mail een theoriebestand met tekst en afbeeldingen, om inzicht te krijgen in wat er tijdens de praktijklessen aan bod zal komen.

Praktijkles 1

Eerst observeer ik de ruiter tijdens het rijden en maak ik notities over de houding en balans. Vervolgens bespreek ik deze notities met de ruiter. Dan gaan we aan de slag om de bevindingen te verbeteren. Dit gebeurt al rijdend (dus niet aan de longe), en vaak maak ik ook gebruik van oefeningen op de grond of met een fitness-bal om dingen te verduidelijken. Met name de rompbalans, de opstapeling en de juiste aanspanning / ontspanning van bepaalde spieren komen in deze les aan bod. Simpel gezegd gaat deze les over ‘het zij-aanzicht’ van de ruiter.

Praktijkles 2

De focus ligt in deze les met name op de links/rechts balans, oftewel ‘het achteraanzicht’.
Eerst laat ik de ruiter op een kruk op de impressionpad zitten, om de inwerking van de ruiter te controleren. De verkregen afdruk van de zitbeenknobbels geeft informatie over de drukverdeling en laat eventuele rotatie standen zien.
Vervolgens rijdt de ruiter met de impressionpad onder het zadel (zie menu instructietools). Zo wordt de drukverdeling onder het zadel bekeken. De verkregen afdruk is gevormd door de combinatie van ruiter, paard en zadel. Ook de pasvorm van het zadel krijgt dus aandacht. 

Met behulp van de analyses en (grond)oefeningen leert de ruiter vervolgens om in neutrale uitgangsposities te zitten:
* Precies op het midden van je zitbeenknobbels 
* links en rechts evenveel druk,
* precies midden boven het paard (wervelkolom ruiter precies boven de wervelkolom van het
   paard)
* het bekken recht naar voren of synchroon mee geroteerd met de buiging van het paard.

Als de ruiter in les 1 geleerd heeft om zijn balans te optimaliseren zal er meer ontspanning ontstaan. Daardoor wordt een beter contact met de paardenrug verkregen. De ruiter zal hierdoor een beter gevoel ontwikkelen voor het paard, en ook zal het paard meer gevoel krijgen voor de (gewenste!) inwerking van de ruiter.
Met dit uitgangspunt gaan we in de 2e les aan de slag om de balans en de beweging van het paard te leren beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van je zit een scheef paard helpen om weer rechter te gaan bewegen.

Praktijkles 3

Er is nu een hoop duidelijk geworden bij de ruiter en deze heeft in de tussentijd geoefend op hetgeen we in de eerste twee lessen gedaan hebben. In deze les wordt meestal praktisch verder gereden en de laatste hand gelegd aan de correcties.
De meeste ruiters zijn na deze 3 lessen al een heel eind op de goede weg. Ik zeg wel eens dat je na deze cursus je paard als instructeur kunt gebruiken om verder te oefenen. Paarden reageren namelijk gelijk op de veranderingen van de ruiter, vanuit een biomechanische logica. Dus verbeteringen bij de ruiter geven verbeteringen bij het paard. Zelfs ‘grote’ problemen worden vaak snel opgelost, als de belemmerende inwerking van de ruiter verholpen is. Denk hierbij aan moeilijkheden met nageeflijkheid, aanleuning, impuls, verzameling, scheefheid, buiging…
Ik heb ze al vaak als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Door de verbeterde zit ontstaat ook altijd meer harmonie tussen ruiter en paard. En als dan die lach op het gezicht van de ruiter verschijnt…

Nog een paar opmerkingen over de HBI cursus:

 • Je zult versteld staan van de invloed die je verbeterde houding heeft op je paard. Je houding bepaalt namelijk hoe je op je paard inwerkt. Vandaar de naam van de cursus: Houding, Balans én Inwerking!
 • Een periode van minimaal 2 weken (afhankelijk van hoe vaak de ruiter rijdt) tussen de lessen werkt het beste, omdat de ruiter tijd nodig heeft om het geleerde verder onder de knie te krijgen.
 • Tijdens deze lessen gaat de aandacht alleen naar de ruiter en niet zo zeer naar het paard. Het is dus fijn om met een paard te werken wat de basis al enigszins kent.
 • Tijdens de periode van oefenen ga je even ‘back to basic’. Voor wedstrijdruiters geldt dat het fijn is om de cursus te doen in een periode dat er geen wedstrijden zijn, zodat je je echt kan concentreren op jezelf.
 • De eigen instructeur is van harte welkom om de lessen bij te wonen. Zo kan deze tijdens de ‘gewone’ lessen ook helpen met het verbeteren van de zit.
 • Voor angstige ruiters is het verbeteren van de balans een nuttig hulpmiddel om het zelfvertrouwen en het wederzijds vertrouwen tussen paard en ruiter te vergroten !
 • De eerste 2 lessen van de HBI cursus duren ongeveer anderhalf uur (waarbij het paard tussendoor even pauze heeft), soms kan het nog iets uitlopen. De derde les duurt ongeveer een uur.
 • Een les met de simulator (Joker) is een hele mooie combinatie met de HBI-cursus. Tussen de 2e en 3e les is hiervoor de beste timing. Zie menu Instructietools voor meer info.
 • Het cursustarief is 99 euro per les. (Excl. reiskosten.) Het is ook mogelijk om de cursus met twee personen tegelijk te doen. Het tarief bedraagt dan 65 euro per persoon per les. Het is erg leuk en leerzaam om met elkaar mee te kijken als je de cursus met z’n tweeën doet.
 • Het totale bedrag is misschien best veel geld, maar goed zitten is beter voor je zadel, voor je eigen lichaam en natuurlijk voor je paard. Los van het feit dat het je plezier zal vergroten, kun je het dus zien als een investering om veel hogere kosten te voorkomen. De cursus mag per les afgerekend worden.
 • Wil je na deze drie cursuslessen verder lessen of nog eens een ‘opfrislesje’ nemen, dan kan dat tegen het normale les-tarief. 

Tip: ook leuk om de cursus aan iemand cadeau te geven!

Most people don’t need a € 35.000,- horse. They need a € 1.000,- horse and € 34.000,- in lessons. 🙂

– auteur onbekend –

Hieronder drie filmpjes van Grand Prix ruiters die de HBI cursus gevolgd hebben.
Het eerste filmpje is door New Media Brains gemaakt in 2022 en laat zien hoe top dressuur amazone Karen Nijvelt het effect van de HBI cursus ervaren heeft. 
In het tweede filmpje vertelt topruiter Laurens van Lieren wat de HBI cursus in hem heeft los gemaakt, zowel letterlijk als figuurlijk! 🙂
En in het derde filmpje zie je een impressie van hoe ik te werk ga in samenwerking met Grand Prix amazone Malene Nootenboom.  

Als je eigen lichaam goed functioneert, dan heb je geen hulpteugels nodig…

  Of sterker nog (en in het Engels klinkt hij dan net iets beter..) : 

If your own body does the right thing, you’ll find that extra training aids are often wrong…

– Roos Dyson –