Close

HBI

Cursus Houding, Balans en Inwerking (HBI)

Paardrijden versus ‘paardleiden’: remmen en gas geven met handen en benen of liever de leidende (dans)partner zijn? Met de cursus HBI verbeter je de basis van de basis!

Hoe je zit, is hoe je inwerkt. Deze cursus is voor ruiters die hun eigen lichaamscontrole willen verbeteren door aan hun houding, zit en balans te werken. De cursus bestaat uit 3 intensieve lessen, waarbij gewerkt wordt volgens de principes van ‘Akasha Rijkunst’. Optioneel is om deze cursus te combineren met een of meerdere lessen op de simulator (zie instructietools). Niet alleen ‘wat’, maar ook het ‘waarom’ en vooral ook het ‘hoe’ wordt in de lessen duidelijk. Daarom is het ook interessant voor (ver)gevorderde ruiters, voor instructeurs en voor iedere tak van de paardensport!

Als je eigen lichaam goed functioneert,

dan heb je geen hulpteugels nodig…

Of sterker nog:

If your own body does the right thing, you’ll find that extra training aids are often wrong…

 – Roos Dyson –

Om maar even aan te geven dat het niveau er niet toe doet; topruiter Laurens van Lieren heeft in 2017 deze cursus gevolgd, en hij was laaiend enthousiast. Hij is er anders door gaan rijden en hij heeft gemerkt dat voor zowel hemzelf als bij zijn paarden alles  nu een stuk makkelijker aanvoelt. Doordat hij zich nu beter bewust is van de inwerking die hij met zijn zit op zijn paarden over kan brengen,  is er veel meer harmonie ontstaan. Laurens neemt nog regelmatig een ‘opfrisles’ ; niet alleen om de HBI lessen op te frissen maar ook om zijn lichaamscontrole steeds verder te blijven verfijnen.  Want op zijn niveau zijn juist de details van het grootste belang…

Op de Facebook pagina van Gepaard met een lach vind je verschillende filmpjes met voorbeelden van het effect van de HBI lessen, en hier een filmpje over het resultaat na de cursus HBI. 

Small changes make big differences !  

 – Roos Dyson –

Dit beeld is gemaakt door Equinnolab tijdens een training met mijn merrie Variety.

Tijdens de cursus HBI  ga ik in grote lijnen als volgt te werk:

Per mail
De deelnemer ontvangt per mail een theoriebestand met tekst en afbeeldingen, om inzicht te krijgen in wat er tijdens de praktijklessen aan bod zal komen.

Praktijkles 1
ib_p004_8_12Eerst observeer ik de ruiter tijdens het rijden en maak ik notities over de houding en balans. Vervolgens bespreek ik deze notities met de ruiter. Dan gaan we aan de slag om de bevindingen te verbeteren. Dit gebeurt al rijdend (dus niet aan de longe), en vaak maak ik ook gebruik van een oefeningetje op de grond of op een grote bal om dingen te verduidelijken. Met name de rompbalans en de juiste aanspanning / ontspanning van bepaalde spieren komen in deze les aan bod. Simpel gezegd gaat deze les over ‘het zij-aanzicht’ van de ruiter. 

Praktijkles 2
De ruiter rijdt met de impressionpad (zie menu instructietools) en zo wordt de drukverdeling onder het zadel bekeken.
Ondertussen komen we even terug op de verbeterpunten van de eerste les. Ook laat ik de ruiter op een kruk op de impressionpad zitten, om de inwerking van de ruiter te controleren. De verkregen afdruk van de zitbeenknobbels geeft informatie over de drukverdeling tussen de linker en rechter zitbeenknobbel en laat eventuele rotatie standen zien. De focus ligt in deze les met name op de links/rechts balans van de ruiter, oftewel ‘het achteraanzicht’.
Met behulp van de analyses leert de ruiter eerst om in neutrale uitgansposities te zitten:
– Precies op het midden van je zitbeenknobbels (les 1),
– links en rechts evenveel druk,
– precies midden boven het paard (wervelkolom ruiter precies boven de     wervelkolom van het paard),
– en het bekken recht naar voren of synchroon mee geroteerd met de buiging   van het paard.

Als de ruiter in les 1 geleerd heeft om in balans te zitten en daardoor kan ontspannen, waardoor er een goed contact met de paardenrug ontstaat, dan zal de ruiter een beter gevoel ontwikkelen voor het paard, en ook zal het paard meer gevoel krijgen voor de (gewenste!) inwerking van de ruiter.
Met dit uitgangspunt gaan we in de 2e les aan de slag om de balans en de beweging van het paard te leren beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van je zit een scheef paard helpen om weer rechter te gaan bewegen.

Praktijkles 3
p008_1_022Er is nu een hoop duidelijk geworden bij de ruiter en deze heeft in de tussentijd geoefend op hetgeen we in de eerste twee lessen gedaan hebben. In deze les wordt meestal praktisch verder gereden en de laatste hand gelegd aan de correcties.
De meeste ruiters zijn na deze 3 lessen al een heel eind op de goede weg. Ik zeg wel eens dat je na deze cursus je paard als instructeur kunt gebruiken om verder te oefenen. Paarden reageren namelijk gelijk op de veranderingen van de ruiter, puur vanuit een biomechanische logica. Dus verbeteringen bij de ruiter geven verbeteringen bij het paard. Zelfs ‘grote’ problemen worden vaak snel opgelost, als de belemmerende inwerking van de ruiter verholpen is. Denk hierbij aan moeilijkheden met nageeflijkheid, aanleuning, impuls, verzameling, scheefheid, buiging, …. Ik heb ze al vaak als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Door de verbeterde zit ontstaat ook altijd meer harmonie tussen ruiter en paard. En als dan die lach op het gezicht van de ruiter verschijnt…

Om harmonie te bereiken, moet je eerst allebei je eigen balans goed voor elkaar hebben.

-Roos Dyson-

Nog een paar opmerkingen over de HBI cursus:

  • Je zult versteld staan van de invloed die je verbeterde houding heeft op je paard. Je houding bepaalt namelijk hoe je op je paard inwerkt. Vandaar de naam van de cursus: Houding, Balans én Inwerking!
  • Een periode van minimaal 2 weken (afhankelijk van hoe vaak de ruiter rijdt) tussen de lessen in werkt het beste, omdat de ruiter tijd nodig heeft om het geleerde verder onder de knie te krijgen.
  • Tijdens deze lessen gaat de aandacht alleen naar de ruiter en niet zo zeer naar het paard. Het is dus fijn om met een paard te werken wat de basis al enigszins kent.
  • Tijdens de periode van oefenen ga je even ‘back to basic’. Voor wedstrijdruiters geldt dat het fijn is om de cursus te doen in een periode dat er geen wedstrijden zijn, zodat je je echt kan concentreren op jezelf.
  • De eigen instructeur is van harte welkom om de lessen bij te wonen. Zo kan deze tijdens de ‘gewone’ lessen ook helpen met het verbeteren van de zit.
  • Voor angstige ruiters is het verbeteren van de balans een nuttig hulpmiddel om het zelfvertrouwen en het wederzijds vertrouwen tussen paard en ruiter te vergroten !
  • De eerste 2 lessen van de HBI cursus  duren ongeveer anderhalf uur (waarbij het paard tussendoor even pauze heeft), soms kan het nog iets uitlopen. De derde les duurt ongeveer een uur. 
  • Het cursustarief is 99 euro per les (voor regio Essen / Etten-Leur incl. reiskosten). Het is ook mogelijk om de cursus met twee personen tegelijk te doen. Het tarief bedraagt dan 60 euro per persoon per les. Het is erg leuk en leerzaam om met elkaar mee te kijken als je de cursus met z’n tweeën doet.
  • Het totale bedrag is misschien best veel geld, maar goed zitten is beter voor je zadel, voor je eigen lichaam en natuurlijk voor je paard. Los van het feit dat het je plezier zal vergroten, kun je het dus zien als een investering om veel hogere kosten te voorkomen. De cursus mag per les afgerekend worden.
  • Wil je na deze drie cursuslessen verder lessen of nog eens een ‘opfrislesje’ nemen, dan kan dat tegen het normale lestarief.
  • Tip: ook leuk om de cursus aan iemand kado te geven…
 • Bel of mail gerust als er nog vragen zijn!

Most people don’t need a € 35.000,- horse. 

They need a € 1.000,- horse

and € 34.000,- in lessons. 🙂

– auteur onbekend – 

Hieronder een filmpje waarin Grand Prix amazone Malene Nootenboom deelneemt aan een HBI les en de screening van de ruiterfitness.

In this video Grand Prix rider Malene Nootenboom gets instructions from Roos (Rose) to improve her seat for better influence on her horse.